Dự án thiết kế bao bì bánh gạo cay Tokbokki cho thương hiệu Tèobokki Store – 테오식품. Đây là một combo nấu ăn vô cùng tiện lợi dành cho các tín đồ mê bánh gạo cay được Bigsouth Agency thực hiện vào năm 2022.

Trong dự án, Bigsouth đã tư vấn giải pháp thiết kế concept bao bì sản phẩm cho dòng bánh gạo cay Tokbokki chất lượng cao. Dự án đã nhận được rất nhiều lời khen tặng từ khách hàng về tính sáng tạo cũng như tính hiệu quả trong việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm và kiến trúc sản phẩm trong tương lại cho thương hiệu Tèobokki.