Dự án thiết kế bao bì Hồng Treo Gió Gimona cho Công Ty CP SX TMDV Kinglands được Bigsouth Agency thực hiện vào năm 2022. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi tính sáng tạo, tinh tế, bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế và triển khai sản xuất hiệu quả. Dự án đã mang lại một diện mạo mới cho thương hiệu nông sản Đà Lạt của Kinglands, khẳng định sự lớn mạnh và gia tăng niềm tin với khách hàng địa phương cũng như toàn quốc.

PHẠM VI DỰ ÁN

  1. Đặt tên thương hiệu & slogan
  2. Thiết kế logo Gimona
  3. Thiết kế bao bì hồng treo Gimona