Dự án thiết kế bao bì nấm sấy Mycospring cho Công Ty TNHH MycoSpring được Bigsouth Agency thực hiện thành công vào năm 2023. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi tính sáng tạo, tinh tế, bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế và triển khai sản xuất hiệu quả. Dự án đã mang lại một diện mạo mới cho thương hiệu sản phẩm Mycospring, khẳng định sự lớn mạnh và gia tăng niềm tin với khách hàng trong và ngoài nước.

PHẠM VI DỰ ÁN

  1. Thiết kế concept bao bì sản phẩm nấm sấy Mycospring
  2. Thiết kế hoàn thiện bộ sản phẩm gồm
    – Nấm sấy nguyên vị
    – Nấm sấy vị tỏi ớt BBQ
    – Nấm sấy vị rong biển
    – Nấm sấy thì là