Dự án thiết kế bao bì nhãn mác phân bón Grolux được Bigsouth Agency thực hiện từ năm 2020 đến nay. Đây là kết quả sau sự thành công của chuỗi các dự án thiết kế logo, nhận diện thương hiệu cho Phân Bón Bình Điền.

Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp trong quy trình, sáng tạo trong sản phẩm thiết kế. Mẫu thiết kế đạt tiêu chí về sự tinh tế, bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế cũng như triển khai sản xuất hiệu quả.

PHÃM VI DỰ ÁN

  1. Thiết kế logo Grolux Việt Nam
  2. Thiết kế hệ thống bao bì sản phẩm Grolux Việt Nam
  3. Sản xuất phim intro, phim giới thiệu về Grolux Việt Nam