Bigsouth Agency đã triển khai thành công dự án thiết kế bao bì trái cây cấp đông DarlacFarms cho Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms vào năm 2022. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi tính sáng tạo, tinh tế, bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế và triển khai sản xuất hiệu quả.
Dự án đã mang lại một diện mạo mới cho thương hiệu nông sản Đà Lạt của DarlacFarms, khẳng định sự lớn mạnh và gia tăng niềm tin với khách hàng địa phương cũng như toàn quốc.

PHẠM VI DỰ ÁN:

 1. Thiết kế concept bao bì sản phẩm
 2. Thiết kế hoàn thiện bộ 7 sản phẩm cấp đông
  – Mít cấp đông
  – Nhãn cấp đông
  – Vải cấp đông
  – Sầu riêng cấp đông
  – Thanh long cấp đông
  – Chôm chôm cấp đông
  – Chanh dây cấp đông