Dự án thiết kế bao bì yến sào NCK được Bigsouth Agency thực hiện năm 2020 sau sự thành công của dự án thiết kế logo yến sào NCK. Với các giải pháp tư vấn thiết kế tổng thể cho thương hiệu yến sào NCK, dự án đã được khách hàng đánh giá rất cao về tính sáng tạo và dịch vụ chuyên nghiệp, cũng như khả năng áp dụng vào thực tế.