Dự án thiết kế nhãn nước mắm Pelagic Noumami được Bigsouth Agency thực hiện thành công vào năm 2021 cho Công Ty HNT-Fishsauce AS, Na Uy. Đây là một trong những dự án thiết kế cho khách hàng từ nước ngoài (Na Uy), đặc biết sản phẩm này hoàn toàn được sản xuất tại Nauy và bán tại các nước Châu Âu. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao bởi sự tinh tế, sáng tạo và bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế và triển khai sản xuất hiệu quả.

PHẠM VI DỰ ÁN

  1. Thiết kế logo nước mắm Noumami
  2. Thiết kế nhãn nước mắm Pelagic Noumami