Dự án thiết kế bao bì bào ngư Ocean Whale cho Công ty CP Thực Phẩm Liên Việt Xanh được Bigsouth thực hiện vào năm 2022. Trong dự án, Bigsouth đã tư vấn giải pháp thiết kế concept bao bì sản phẩm cho dòng Thịt bào ngư chất lượng cao. Dự án đã nhận được rất nhiều lời khen tặng từ khách hàng về tính sáng tạo cũng như tính hiệu quả trong việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm và kiến trúc sản phẩm trong tương lại cho thương hiệu Ocean Whale.