Dự án thiết kế bao bì yến sào StarBird được Bigsouth Agency thực hiện năm 2023 sau sự thành công của dự án thiết kế logo yến sào StarBird. Với các giải pháp tư vấn thiết kế tổng thể cho thương hiệu yến sào StarBird, dự án đã được khách hàng đánh giá rất cao về tính sáng tạo và dịch vụ chuyên nghiệp, cũng như khả năng áp dụng vào thực tế.