Dự án thiết kế nhãn chao Đại Bình Dương được thực hiện vào năm 2017. Đây là dự án tiếp sau của dự án thiết kế nhãn tương ớt Đại Bình Dương được thực hiện vào năm 2015. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi sự sáng tạo, tinh tế, bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế và triển khai sản xuất hiệu quả. Dự án đã mang lại một diện mạo mới cho thương hiệu, khẳng định sự lớn mạnh và gia tăng niềm tin với khách hàng – đối tác.

PHẠM VI DỰ ÁN

  1. Thiết kế concept nhãn sản phẩm
  2. Thiết kế hoàn thiện nhãn sản phẩm 400gr & 500gr