Dự án thiết kế nhãn rượu Cụ Tôm Làng Vân được thực hiện vào năm 2019. Ý tưởng thiết kế nhãn rượu được lấy từ chính cái tên và nguồn gốc của sản phẩm, đó là hình ảnh Cụ Tom (Biệt tài “nghe” rượu) và hình ảnh của Làng Vân – nới tạo thứ rượu mà nhà thơ Nguyễn Duy từng xưng tụng là “vương tửu”, kết hợp với bông lúa, là nguyên liệu chính để nấu rượu.

Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi ý tưởng sáng tạo, sự bắt mắt và khả năng áp dụng thực tế để triển khai sản xuất hiệu quả.

PHẠM VI DỰ ÁN:

  1. Thiết kế concept nhãn sản phẩm
  2. Thiết kế hoàn thiện nhãn và ứng dụng bao bì đi kèm