Dự án thiết kế bao bì cà phê Symphony cho Si Cafe được Bigsouth Agency thực hiện năm 2021. Đây là dự án rất đặc biệt, nhiệm vụ của Bigsouth Agency là thể hiện rõ đặc tính sản phẩm “Cà phê âm nhạc”. Si Cafe là thương hiệu đầu tiên trên thế giới nuôi dưỡng cà phê bằng những bản nhạc giao hưởng bất hủ của nhân loại trong suốt quá trình gieo trồng và chế biến. Dự án là một trải nghiệm tuyệt vời mà team creative đã cùng thực hiện. Rất cảm ơn sự đồng hành của Si Cafe.