Dự án thiết kế bao bì đông trùng hạ thảo Heathier được thực hiện vào cuối năm 2019 cho Công Ty TNHH Everest Premium. Trong dự án này, Bigsouth đã tư vấn giải pháp concept và thiết kế hoàn thiện 2 bộ sản phẩm đông trùng hạ thảo, đây là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu. Dự án đã nhận được lời khen tặng từ phía khách hàng về ý tưởng sáng tạo và dịch vụ chuyên nghiệp.