Dự án thiết kế bao bì hạt điều Tammy Foods được Bigsouth Agency thực hiện vào năm 2020. Đây là một trong những chuỗi dự án thành công của chúng tôi cho Công ty TNHH Hoàng Phúc. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi ý tưởng sáng tạo, sự bắt mắt và khả năng áp dụng thực tế để triển khai sản xuất hiệu quả.

PHẠM VI DỰ ÁN

  1. Thiết kế logo Tammy Foods
  2. Thiết kế bao bì hạt điều Tammy