Dự án thiết kế nhãn nước rửa kính S.P.Ca được Bigsouth thực hiện vào năm 2019. Đây là một trong nhiều dự án thiết kế mà Bigsouth đã thực hiện cho Công Ty Rạng Đông S.P.Ca. Ở giai đoạn đầu Bigsouth đã chuẩn hóa và thiết kế lại logo thương hiệu sản phẩm S.P.Ca với mục tiêu không chỉ gia tăng yếu tố nhận biết mà còn là khẳng định sự chất lượng về sản phẩm cũng như chuyên nghiệp về dịch vụ mà Rạng Đông S.P.Ca đang có được.

Sau dự án thiết kế logo S.P.Ca, Bigsouth đã nhận được rất nhiều lời khen tặng từ khách hàng, và tiếp tục hợp tác ở dự án thiết kế chuẩn hóa lại toàn bộ chuỗi hệ thống bao bì sản phẩm cho S.P.Ca và các thương hiệu trực thuộc.

PHẠM VI DỰ ÁN:

  1. Thiết kế logo S.P.Ca
  2. Thiết kế nhãn sản phẩm nước rửa kính S.P.Ca 800ml