Dự án thiết kế bao bì bánh xếp Đôi Đũa Vàng được Bigsouth Agency thực hiện năm 2021, sau sự thành công của chuỗi dự án tư vấn tái thiết kế logo và tái thiết kế hệ thống bao bì sản phẩm cho thương hiệu.

Trong dự án, Bigsouth đã tư vấn giải pháp thiết kế lại bộ concept sản phẩm bánh xếp trong trẻo nhân thịt heo và hải sản cho công ty. Đến nay việc hợp tác vẫn đang được tiếp tục. Bigsouth rất vinh dự được đồng hành cùng Đôi Đũa Vàng trong suốt hơn 5 năm vừa qua. Chúng tôi tự hào và cam kết đồng hành cùng sự thành công của quý vị.