Dự án thiết kế bao bì hạt chia Salba cho Công Ty TNHH ACC Renova được Bigsouth Agency thực hiện vào năm 2021. Dự án đã thành công ngoài mong đợi và được khách hàng đánh giá cao, bởi tính sáng tạo, tinh tế, bắt mắt, khả năng áp dụng thực tế và triển khai sản xuất hiệu quả.

Bộ concept sản phẩm do Bigsouth Agency thiết kế đã mang lại một diện mạo mới cho thương hiệu nông sản Salba, khẳng định sự lớn mạnh và gia tăng niềm tin với khách hàng địa phương cũng như toàn quốc.