Thiết kế bao bì kẹo dẻo mãng cầu Vixco9. được Bigsouth Agency thực hiện sau chuỗi nhiều dự án thành công cho Công Ty Vĩnh Xuân, từ thiết kế logo Vixco9 cho đến thiết kế nhận diện sản phẩm. Năm 2023, Bigsouth Agency tiếp tục được khách hàng tin tưởng và triển khai dự án thiết kế bao bì cho dòng sản phẩm đặc sản Tây Ninh – Mãng cầu Bà Đen. Đây là sản phẩm rất tâm huyết từ phía Công Ty Vĩnh Xuân.

Dự án đã được khách hàng khen ngợi và đánh giá cao về tính sáng tạo cũng như khả năng áp dụng bao bì trong phân phối và bán hàng.

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN KHÁC CỦA VIXCO9