Dự án thiết kế bao bì thịt xiên que Đôi Đũa Vàng cho Công Ty Thực Phẩm Đông Đô, được Bigsouth thực hiện năm 2021, sau sự thành công của chuỗi dự án tư vấn tái thiết kế logo và tái thiết kế hệ thống bao bì sản phẩm cho thương hiệu.

Cho đến nay việc hợp tác vẫn đang được tiếp tục. Bigsouth rất vinh dự được đồng hành cùng Công Ty Đông Đô và mang lại sự thành công cho thương hiệu thực phẩm Đôi Đũa Vàng trong suốt hơn 5 năm vừa qua. Chúng tôi tự hào và cam kết đồng hành cùng sự thành công của quý vị.