Dự án thiết kế nhãn tương hột Thanh Hồ đã được Bigsouth Agency triển khai thành công vào năm 2017.  Bằng việc tư vấn giải pháp bao bì tổng thể bao gồm chuẩn hóa logo và thiết kế nhãn hũ, nhãn nắp và chụp hình sản phẩm. Dự án đã nhận được lời khen tặng từ phía khách hàng và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Thanh Hồ trong các dự án kế tiếp.

PHẠM VI DỰ ÁN

  1. Thiết kế concept nhãn sản phẩm tương hột Thanh Hồ
  2. Thiết kế hoàn thiện nhãn sản phẩm 200gr & 400gr
  3. Chụp hình sản phẩm